Temper

Lead Recruiter

Recruitment strategie

Groei naar 100 FTE

Temper is een tech bedrijf met een online platform dat bemiddelt tussen bedrijven die tijdelijk personeel zoeken en werkzoekenden die flexibel willen werken.

Vraag 

Temper was hard gegroeid maar door de eerste coronagolf ook weer gekrompen. Recruitment was de verantwoordelijkheid geworden van HR, waar de werkdruk hoog lag. Omdat Temper de ambitie had om te groeien werd De Wervingsfabriek gevraagd een lead recruiter in te zetten met de opdracht een recruitmentplan te maken en zelf vacatures in te vullen. Ten slotte moest er een vaste recruiter geworven worden.

Onze oplossing 

De Wervingsfabriek heeft het HR team kunnen ontlasten door middel van het opstellen van een recruitmentplan,  processen te structuren en meer gesprekken en aannames te realiseren.