Ace & Tate

Lead Recruiter

Team opgebouwd (7 FTE)

500+ hires in 9 maanden

Ace & Tate is een brillenmerk en B-corp organisatie met een groeiambitie door heel Europa. Zij verzorgen “Thoughtfully designed eyewear from €110, including prescription”. Recruitment wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. 

Vraag

Ace & Tate had vervanging nodig van hun huidige lead recruiter. Wij kregen de taak om het recruitment team te bouwen, aan te sturen en te professionaliseren. Daarnaast moesten recruitment trainingen ontwikkeld worden en een plan gemaakt worden om groei in nieuwe markten te realiseren.

Onze inzet

De eerste uitdaging was de werkdruk versus het aantal fte, want we begonnen met één recruiter en één stagiair op meer dan 150 vacatures. Het vooruitzicht was dat het aantal vacatures alleen maar zou gaan groeien vanwege de opening van nieuwe winkels. Daarom hebben wij, onder leiding van onze lead recruiter, een team van 4 recruiters, 1 talent sourcer (van De Wervingsfabriek) en 2 stagiaires opgezet. Hierin werd de focus bepaald en werden de startende recruiters getraind. Daarnaast zijn ook de hiring managers getraind om de kwaliteit van de interviews te verhogen. Als laatste zijn de rapportages gestructureerd en werden er data gedreven beslissingen genomen.

Gedurende de opdracht werd Ace & Tate een B-corp en daarom hebben we gewerkt aan een nieuwe Employer Value Proposition (EVP), vernieuwden de carrière pagina en startten we bias- en diversiteitsprojecten om het aannameproces eerlijker, transparanter en efficiënter te maken.

Het resultaat

Wij hebben een goede basis neergezet en onze opdracht afgesloten door een vast Head of Recruitment aan te nemen. Deze heeft de leiding van het al succesvolle team overgenomen en de bestaande groei verder gerealiseerd.